Responsabilitate socială

Politica si directii de responsabilitate sociala ECA

S.C. ELEMENTE COMANDA AUTO S.A. abordeaza in mod integrat urmatoarele aspecte:
1. guvernanta organizationala – incorporarea principiilor responsabilitatii sociale in procesele decizionale si operationale.
2. drepturile omului – respectarea drepturilor civile si politice, economice, culturale si sociale. Neacceptarea nici unei forme de discriminare si munca fortata. Angajarea tinerilor , dar numai cu varsta peste limita legala acceptata de Codul Muncii.
3. conditii de munca – recrutarea si promovarea responsabila a angajatilor, proceduri eficiente privind rezolvarea plangerilor, formare si dezvoltare salariati, mediu sigur de lucru prin prevenire in domeniul sanatatii, securitate si igiena industriala, remuneratie in functie de competente si performante, timp de lucru respectand legislatia muncii.
4. mediul – evaluarea si managementul riscului de mediu, aplicarea de masuri de prevenirea poluarii, luarea in considerare a ciclului de viata al produsului, productie curata si eco-eficienta
5. practicile de afaceri – comportamentul etic al societatii in relatia cu alte organizatii, cu scopul de a genera output-uri responsabile.
6. implicarea sociala – S.C. ELEMENTE COMANDA AUTO S.A. trebuie sa fie un „bun cetatean”, cu implicare reala in activitatile care presupun progresul comunitatii si ajutorarea factorilor defavorizati.